Notranji dobitki pasivne hiše


Pod notranje dobitke se šteje sproščena toplota, ki jo oddajamo prebivalci hiše ter toplota, ki jo oddajajo razne električne naprave, kot so sušilniki za lase, sušilec perila, pečica, razsvetljava, računalniki, itd. Notranje dobitke zaradi električnih naprav lahko enostavno seštejemo kot električno energijo, porabljeno znotraj hiše.

Notranji dobitki so pomemben vir ogrevanja pasivne hiše, še posebej to velja za manj sončne lokacije, kjer se ne moremo zanašati na sončne dobitke. So zelo konstantni v primerjavi s sončnimi dobitki, saj dnevno z bivanjem oddamo približno enako količino toplote. Po drugi strani lahko sončni dobitki nihajo za faktor 20 in več.

Razdelimo jih lahko na dva dela, in sicer toploto, ki jo oddajamo ljudje pri svoji prisotnosti ter toploto, ki jo oddajajo električne naprave, ki jih med bivanjem uporabljamo. 

 

Toplota, ki jo oddajamo ljudje

Toplota, ki jo oddajamo ljudje ob svoji prisotnosti je odvisna predvsem od telesne aktivnosti. V povprečju pa odrasli ljudje dnevno porabimo približno 2000 kcal, kar ustreza 8800 kJ oz. 2.4 kWh. V povprečju tako oddajamo približno 100 W. Pri tem moramo upoštevati, da kar nekaj energije oddamo v obliki latentne energije, shranjene v obliki vodne pare (dihanje ter hlajenje s potenjem). Odrasel človek dnevno z dihanjem in potenjem odda približno en liter vode v obliki vodne pare. V enem litru vode pa je v obliki latentne energije shranjenih približno 0.7 kWh. Zaključimo lahko:

Moč oddjanja energije odraslega človeka je enaka:

  • 70 W v obliki toplotne energije 
  • 30W v obliki latentne energije, shranjene v vodni pari

Odrasel človek tako s svojo prisotnostjo ogreva hišo s približno 70W.

Upoštevati je potrebno tudi, da večina ljudi ni stalno doma. Če predpostavimo, da smo doma polovico časa, potem odrasel človek v povprečju oddaja le 35W. Majhni otroci oddajajo še nekoliko manj toplote, poleg tega pa v nočnem času, ko telo počiva, trošimo manj energije. Dejanski toplotni dobitki so tako odvisni od aktivnosti prebivalcev ter njihovega bazalnega metabolizma. Dober približek za štiričlansko družino skupaj je tako približno 100W stalnih toplotnih dobitkov oz. približno 2.5 kWh dnevno.

 

Toplota, ki jo oddajajo električne naprave

Toplotno energijo, ki jo oddajajo električne naprave, lahko najlažje izračunamo tako, da preverimo mesečni račun za elektriko ali pa še bolje, v zimskem času odčitamo porabo električne energije iz števca v dveh časovnih trenutkih, npr. 1 mesec narazen. Tako si lahko izračunamo povprečno dnevno porabo elektrike. Pri tem moramo odšteti električno energijo, ki jo uporabljamo za gretje vode, npr. sanitarne vode, saj to vodo še toplo izlijemo v odtok, ter električno energijo, ki jo uporabljamo zunaj hiše, npr. za delovanje čistilne naprave, če se kompresor nahaja zunaj hiše. Porabljena energija znotraj hiše se večinoma giblje med 5 kWh in 15 kWh na dan na družino. 

Najbolj tipična poraba ne preveč varčne družine v zimskem času je 12 kWh na dan. V tem primeru se v hiši stalno sprošča toplotna moč 500W. 

 

 

 

Zadnjič dopolnjeno: 15.7.2014

Nazaj na prejšno stran

Komentarji, vprašanja

Posted by aneyacid on
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules elt.pqpp.ugodnagradnja.com.zuu.pt http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Posted by onehohunau on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online nvr.hvuc.ugodnagradnja.com.xqv.il http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by ozetilisfatem on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online ooc.gmlr.ugodnagradnja.com.nuv.nf http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by ajisewe on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxicillin fue.dsdx.ugodnagradnja.com.skg.vx http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by oqoifagor on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules zuk.qdet.ugodnagradnja.com.vvw.gl http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by Jamshole on
Viagra 24 Hours Delivery http://apcialisle.com/# - online cialis Allevamento Levitra Cialis Prednisone For Sale
Posted by Jamshole on
Buying Isotretinoin Secure Real Overseas Fedex http://apcialisle.com/# - Cialis Pharmacy World Buy Cialis Viagra Utilite
Posted by Jamshole on
Propecia Dati Tecnici https://apcialisle.com/# - Cialis Cvs Ciallis purchasing cialis online Where Can I Get Atorvastatin Without A
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.