Izračun sposobnosti akumulacije energije za različne materiale

Vstavite volumen materiala V, njegovo gostoto ρ ter specifično toploto cp. Za določene materiale sta gostota ρ ter specifična toplota cp podana v spodnji tabeli. Izračunan rezultat pove, koliko energije v kWh lahko vpisan material zadrži pri segretju za 1°C.

Volumen: m3
Gostota - ρ: kg/m3
Specifična toplota - cp: J/kgK   


MATERIAL cp [J/kgK] ρ [kg/m3] Q [kWh/m3K]
Celulozna izolacija 1900 30-65 0.04 (65 kg/m3)
Steklena volna 840 12-30 0.005 (22 kg/m3)
Kamena volna 040 840 30 0.007
Kamena volna 035 840 70 0.016
EPS 70 1300 15 0.005
EPS 100 1300 20 0.007
Poliuretanska trda pena 1400 30 0.012
Ytong 880 350 0.086
Porotherm 30 840 675 0.16
Opeka - polna 840-1000 1850-2200 0.47-0.56
Šamotna opeka 800 (pri 100°C) 1850-2900 0.42-0.63
Šamotna opeka 1150 (pri 1000°C) 1900-2900 0.58-0.96
Zrak (suh) 1005 1.225 0.00035
Estrih 880 2000 0.58
Beton 880 2200-2500 0.49
Marmor 880 2760 0.68
Smreka (suh) 1380 370-430 0.15
Parket 1600 500 0.22
Farmacell plošča 1100 1150 0.35
Osb plošča 1700 650 0.31
Hrast (suh) 2000 600-900 0.42
Les (suh < 12%) 1200-2000 400-700 0.24
Pesek (suh) 835 1400 0.33
Zemlja (suha) 800-1260 1300 0.37
Jeklo, železo 460 7800 1.0
Led 2230 916 0.57
Voda 4183 1000 1.16

viri:

*Zadnji stolpec tabele prikazuje količino toplotne energije, ki jo je kubični meter materiala sposoben sprejeti pri segretju za 1°C. 

OPOMBA: Vrednosti v tabeli so odvisne od nekaterih parametrov, kot so temperatura, tlak, sestava itd. Predvsem sestava in način izdelave lahko močno vplivata na gostoto nekaterih materialov, s tem pa tudi na akumulacijsko sposobnost.

 

 

Nazaj na prejšno stran