Izračun skupne toplotne prehodnosti stene - U

Na tem mestu si lahko preprosto izračunate izolativnost stene oz. bolj natančno skupno toplotno prehodnost U, katere prerez je sestavljen iz do desetih različnih zaporednih plasti materialov oz. izolacij. Za vsak material morate poznati koeficient toplotne prevodnosti - λ, lahko pa preverite, če dotičen material že obstaja v spodnji tabeli. Če je število različnih materialov manj, v ustrezna polja vpišite debelino d enako 0 cm.

Če vam spodnji izračun ne zadošča, oz. so plasti sestavljene iz do dveh materialov, kot npr. pri strehi, kjer imamo med lesenimi špirovci izolacijo ali pa je plasti več, lahko poskusite z napredno možnostjo.

    TOP. PREVOD. MAT.   DEBELINA
Plast 1:   λ=      W/mK, d = cm
 
 
 

  

OPOMBA:

Ponavadi se poleg vnešenih materialov upošteva še določena debelina zraka ob stenah, ki se zelo počasi premika in zato deluje kot dobra izolacijska plast. Temu se strokovno reče prestopna upornost, za stene pa jo lahko aproksimiramo z 0.68 cm izolacije z λ = 0.04 (skupna prestopna upornost pri prestopu na notranji in zunanji strani stene). To je pomembno upoštevati predvsem pri zelo tankih, neizolativnih strukturah (enoslojna stekla, zelo tanke stene,  folije,...), saj v teh primerih zrak ob površinah predstavlja večino izolacije. 

Gre za aproksimacijo, zato ni popolnoma točna, saj je odvisna od mnogih parametrov, ki so neizračunljivi. Večinoma lahko približne podatke dobimo v ustreznih tabelah. Pri večjih debelinah izolacije pa je vpliv zanemarljiv.

Tabela toplotnih prevodnosti za različne gradbene materiale

MATERIAL λ [W/mK]
Zrak (nepremikajoč) 0.023
Purpen 0.025-0.04
Poliuretanska trda pena - PUR/PIR 0.023-0.028
Grafitni EPS 0.032
XPS (stirodur) 0.033-0.035
Celulozna izolacija 0.039
EPS 50 0.043
EPS 70 0.039
EPS 100 0.036
EPS 150 0.034
Lesno vlaknena plošča 0.039-0.09
Suh sneg 0.05-0.25
Ytong (300 kg/m3) 0.086
Ytong (350 kg/m3) 0.1
OSB 0.15
Les (vlažnost 12%) 0.13-0.4
Parket 0.17-0.27
Opeka Porotherm+Dryfix 0.15
Opeka Porotherm+termomalta 0.20
Opeka Porotherm+malta 0.23
Opeka Goro term 39 - termomalta 0.22
Goriške opekarne MB 25-19 - termomalta 0.24
Modularna opeka, malta 0.5-0.6
Gips plošča 0.21
Polna opeka 1-1.3
Suha mivka 0.33
Voda 0.56
Zemlja 0.52
Peščena zemlja 1.07
Vlažna mivka 1.1
Beton 0.8-1.28
Armiran beton 2.1
Steklo 0.8
Kamen 1.7
Ilovnata zemlja 1.28
Led 1.6-2.22
Nerjaveče jeklo 16-24
Jeklo 36-54
Železo 71-80
Aluminij 237
Baker 350-400

viri:

     

 

 

Nazaj na prejšno stran