Napreden izračun skupne toplotne prehodnosti stene - U

Na tem mestu lahko izračunate skupno toplotno prehodnost konstrukcije, ki jo sestavlja do največ šest različnih plasti, pri čemer je vsaka plast sestavljena iz največ dveh različnih materialov. Npr. pri izolaciji strehe oz. mansarde moramo izolacijo dati med špirovce. Tako dobimo plast, ki je sestavljena iz dveh materialov, in sicer lesenih špirovcev ter izolacije med špirovci. Za vsako plast vstavite koeficienta toplotne prehodnosti za oba materiala ter debelino plasti. Poleg tega morate za vsako uporabljeno plast vnesti še delež površine, ki jo predstavlja material s koeficientom toplotne prevodnosti λ2. Plastem, ki so sestavljene samo iz enega materiala, nastavite delež drugega materiala na nič. Odvečnim plastem, ki jih pri izračunu ne potrebujete, pa nastavite debelino d enako 0.

MATERIAL 1 MATERIAL 2 DELEŽ 2 DEBELINA
Plast 1: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm
Plast 2: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm
Plast 3: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm
Plast 4: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm
Plast 5: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm
Plast 6: λ = λ2 = W/mK, %, d = cm


OPOMBA: Izračun toplotne prehodnosti je nekoliko poenostavljen, saj predpostavljamo temperaturni gradient, ki je pravokoten na steno. To pri plasteh, ki so sestavljene iz več kot enega materiala, in kjer imata oba materila različne vrednosti toplotne prevodnosti, ni res. Resnična vrednost skupne toplotne prehodnosti je zato lahko nekoliko višja. 

Točnejši izračun bi dobili, če bi prehajanje toplote simulirali na točnem 3D modelu konstrukcije. Brez 3D modela pa tega ni možno izračunati, zato se v praksi to le redko počne.  

 

 

Return to previous page