Optimizacija debeline izolacije

Program vam omogoča izračun optimalne debeline izolacije za vnešene parametre oz. debelino izolacije, pri kateri bodo za vnešeno predvideno življensko dobo vgrajene izolacije najmanjši stroški, in sicer skupno investicije v vgradnjo izolacije + stroški ogrevanja zaradi izgub toplote. Navodila za vstavitev parametrov so spodaj. Vnešeni podatki ustrezajo za izolacijo fasade z grafitnim EPS, trenutna toplotna prehodnost konstrukcije U=2 W/m2K pa klasični opeki debeline 30 cm. Če je izolativnost trenutne konstrukcije zanemarljiva, npr. na strehi, lahko vstavite vrednost 0 in program bo upošteval samo toplotno izolacijo.

Trenutni U površine: W/m2K
Toplotna preh. izolacije - λ: W/mK
Fiksni del cene (m2): Eur
Cena dodatnega cm izolacije (m2): Eur
Pričakovana življenska doba hiše: let
Temperaturni primankljaj: °C
Cena kWh za energent: Eur
Izkoristek ogrevalne naprave: %


Za idejo za ta zanimiv program se lahko zahvalim Žerjavar-ju.

Navodila za vstavljanje parametrov

Navodila za vstavljanje:

Trenutni U površine: Vstavite toplotno prehodnost U trenutne konstrukcije, ki jo lahko s programom izračunate. U = 2 W/m2K ustreza konstrukciji iz klasične opeke debeline 30 cm. Vrednosti višje od U=4 W/m2 se v praksi ne pojavljajo, saj se v neposredni bližini konstrukcije zrak zelo počasi premika in deluje kot izolacija, ki jo lahko aproksimiramo z 0.7 cm izolacije z λ=0.04. Če želite poudariti, da gre za edino izolacijo, npr. na strehi, vpišite vrednost 0 in program bo upošteval samo plast izolacije. 

Toplotna preh. izolacije - λ: Vnesite koeficient toplotne prevodnosti λ željene izolacije (tipično 0.032 - grafitni EPS do 0.039 - EPS) ter debelino izolacije.

Fiksni del cene: Tu vnesete fiksni del cene investicije v novo izolacijo, npr. ceno lepila+mrežice, odrov, sider ter lepila pri izolaciji fasade.

Cena dodatnega cm izolacije: Tu vnesete ceno cm izolacije. Izračunate ga lahko kot celotna investicija - fiksni del, nato pa preostanek delite še z debelino izolacije, na katero se celotna cena investicije nanaša.

Pričakovana življenska doba: Vnesite, koliko let pričakujete, da vam bo vgrajena izolacija služila. Pri novogradnja je ta doba verjetno daljša kot pri obnovah.

Temperaturni primanjkljaj: Letni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni, ki za Ljubljansko kotlino znaša zelo grobo 3300°C. Ker se pri zelo varčnih in pasivnih hišah ogrevalna sezona precej skrajša, bi bilo potrebno temperaturni primanjklaj prirediti. Ker je to težko točno narediti, je izračun za te hiše manj primeren. 

Cena kwh za energent: Vnesite ceno kWh za energent, ki ga uporabljate. Cena kWh pri kurilnem olju se giblje okoli 0.1 Eur. Približne cene za druge energente si lahko ogledate tukaj. Pozorni bodite na to, da je pri cenah v tabeli že upoštevan določen izkoristek ogrevalne naprave, zato morate pri podajanju izkoristka to upoštevati (lahko npr. vstavite 100% izkoristek).

Izkoristek ogrevalne naprave: Izkoristki modernih ogrevalnih naprav se gibljejo med 80 (kurjenje lesa) do več kot 100% (plin) .

Opomba

Program je točen predvsem pri izoliranju nekoliko manj varčnih hiš, kjer tudi po vgradnji izolacije ogrevalna sezona ne bo bistveno krajša od sedmih mesecev. Pri bolj varčnh hišah (2-3l) lahko čez palec nekoliko znižamo letni temperaturni primanjkljaj, npr. za 15%. Za zelo varčne hiše pa račun postane neprimeren, saj je zelo izrazito skrajševanje ogrevalne sezone, ki postane močno odvisno tudi od vgrajene debeline izolacije za dotično površino, kar iz vnešenih podatkov ni mogoče izračunati, saj je potrebno gledati hišo kot celoto. Ekstremen primer je hiša z ničnim ogrevanjem, kjer račun popolnoma odpove, saj nima ogrevalne sezone.

Svetujem, da si ogledate še razlago drugih predpostavk tukaj.

 

 

Nazaj na prejšno stran