Izračun stroškov zaradi toplotnih izgub

Orodje vam omogoča izračun stroškov zaradi toplotnih skozi določeno površino. Stroškovno optimalno debelino izolacije si lahko izračuate tukajNavodila za vstavljanje si lahko ogledate spodaj. Prav tako boste spodaj našli tudi tabelo z energijskimi vrednostmi energentov.

Trenutni U površine: W/m2K
Plast nove izolacije - λ: W/mK,
Plast nove izolacije - debelina: cm
Izolirana površina: m2
Temperaturni primankljaj: °C
Cena kWh za energent: Eur
Izkoristek ogrevalne naprave: %


Navodila za vstavljanje:

Trenutni U površine: Vstavite toplotno prehodnost U trenutne konstrukcije, ki jo lahko s programom izračunate. U = 2 W/m2K ustreza konstrukciji iz klasične opeke debeline 30 cm. Vrednosti višje od U=4 W/m2 se v praksi ne pojavljajo, saj se v neposredni bližini konstrukcije zrak zelo počasi premika in deluje kot izolacija, ki jo lahko aproksimiramo z 1 cm izolacije z λ=0.04. Če želite poudariti, da gre za edino izolacijo, npr. na strehi, vpišite vrednost 0 in program bo upošteval samo plast izolacije.

Plast nove izolacije: Vnesite koeficient toplotne prevodnosti λ željene izolacije (tipično 0.032 - grafitni EPS do 0.039 - beli EPS) ter debelino izolacije.

Izolirana površina: Površina, ki jo želite izolirati.

Temperaturni primanjkljaj: Letni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni, ki za Ljubljansko kotlino znaša zelo grobo 3300°C. Pri računanju celotnih ogrevalnih potreb pasivne hiše ga moramo prilagoditi, saj je dejanska ogrevalna sezona za bolj varčne hiše krajša. Prav tako ga moramo prilagoditi, če se povprečna temperatura v hiši razlikuje od 20°C.

Cena kwh za energent: Vnesite ceno kWh za energent, ki ga uporabljate. Cena kWh pri kurilnem olju se giblje okoli 0.1 Eur. Približne cene za druge energente si lahko ogledate tukaj.

Izkoristek ogrevalne naprave: Izkoristki modernih ogrevalnih naprav se gibljejo med 90 in 100%.

 

 

Tabela energijskih vrednosti različnih goriv

Tabela za različne energente prikazuje količino energije, ki se sprosti pri kurjenju. Ceno kWh lahko iz tabele izračunamo tako, da ceno npr. kg ali l energenta delimo z vrednostjo v tabeli. Lahko pa cene preverite tudi na tej povezavi. Če torej liter kurilnega olja stane 1 Eur, v tabeli pa preberemo, da 1 l vsebuje 10 kWh, ceno kWh izračunamo tako: 1Eur/10kWh=0.1Eur/kWh.

 

Energent Enota Energija [kWh]
Kurilno olje liter 10.17
Zemeljski plin 1 m3 9.5
Utekočinjen naftni plin 1 liter 6.95
Rjavi premog kg 5.9
Lesni peleti kg 4.9
Les Smreka (15% vlage) kg 2.3
Les Macesen (15% vlage) kg 2.6
Les Breza (15% vlage) kg 2.9
Les Bukev (15% vlage) kg 3.3
Les Hrast dob(15% vlage) kg 3.5 
Jesen (15% vlage) kg 3.1 
Les Kostanj (15% vlage) kg 3.3

vir:

OPOMBA: Kurilna vrednost lesa je odvisna od vsebnosti vode. Les, ki vsebuje 15% vode je zelo dobro naravno sušen les v pokritem in zračnem prostoru. Če je les slabše posušen, je kurilna vrednost precej slabša. Zelo lep program za izračun najdete tukaj.

 

 

Nazaj na prejšno stran