Tukaj lahko izračunate izgube, ki nastanejo s prezračevanjem. V ustrezna polja vpišite volumen izmenjave zraka, notranjo temperaturo zraka, zunanjo temperaturo zraka ter predviden izkoristek rekuperatorja. Če rekuperatorja ne boste imeli, v pripadajoče polje vstavite vrednost 0.

Volumen izmenjave zraka na uro: m3
Notranja temperatura: °C
Zunanja temperatura: °C
Izkoristek rekuperatorja: %


Opomba: Izračunane izgube prezračevanja ne upoštevajo izgube latentne energije, ki je shranjena v vodni pari. Topel notranji zrak namreč navadno nosi večjo količino vodne pare, kot hladen zunanji. Razlika v količini vodne pare v notranjem in zunanjem zraku pa predstavlja izgubo latentne energije, ki pri visoki notranji vlažnosti in veliki temperaturni razliki med notranjim in zunanjim zrakom ni nujno zanemarljiva. Izgubo latentne energije zmanjšujejo rekuperatorji, ki omogočajo vračanje vlage.

 

Return to previous page