Merjenje onesnaženostizraka oz. meritve koncentracije plina CO2

V izdihanem zraku je koncentracija plina CO2 zelo visoka, zato je koncentracija CO2 tesno povezana s številom ljudi v prostoru ter njihovo aktivnostjo, s tem pa je dober pokazatelj onesnaženosti zraka v bivalnih prostorih. Zanimivo je, da ko se koncentracija CO2 v prostoru ustali, le ta ni odvisna od velikosti prostora, ampak le od količine izmenjanega zraka. Tako nam lahko koncentracija CO2 pravzaprav pokaže resnično izmenjavo zraka v prostoru oz. stopnjo prezračevanja.

Koncentracija CO2 je izjemno občutljiva na aktivnost prebivalcev. Pozna se že slabši spanec, ali pa samo kratek nočni sprehod na stranišče in že merilna naprava zazna odstopanje od ustaljenega stanja.

Spodnja grafa prikazujeta tipičen potek dnevne koncentracije CO2 v spalnicah za dva ločena dneva. V spalnici sta spali ena odrasla oseba ter dojenček. Količina izmenjanega zraka pa je približno med 25 in 30 m3 na uro.

Graf poteka koncentracije CO2 v spalnici
Graf poteka koncentracije CO2 v spalnici, kjer spita ena odrasla oseba in en dojenček. Vidimo lahko, kako se koncentracija CO2 začne zvečer hitro dvigovati in se kmalu ustali. Zjutraj pa prav tako hitro pade.
Potek koncentracije CO2 v spalnici
Podoben potek koncentracije CO2 kot na zgornjem grafu, le za drug dan. Opazimo lahko, da ima graf nekoliko drugačen potek. Odrasla oseba namreč zvečer še ni bila stalno prisotna.

Še poteka koncentracije v bivalnem prostoru.

Dnevni potek koncentracije CO2 v bivalnem prostoru.
Dnevni potek koncentracije CO2 v bivalnem prostoru. Izmenjava zraka je bila približno 35 m3/h.

Če pri zgornjem grafu opazujemo potek koncentracije med 21.00 in 3.00, lahko vidimo, da je zaradi obiskov (skupaj trije odrasli) prišlo med 10 in 11 uro do špice. Vrata bivalnega prostora so bila zaprta, da nebi zbudili otrok. Med naraščanjem je prišlo do ene motnje, najverjetneje smo za nekaj minut odprli vrata v prostor. Ko so gostje potem odšli, smo vrata bivalnega prostora odprli in koncentracija je naglo padla, saj je svež hladnejši zrak iz hodnikov začel vdirati v prostor. V prostoru sem potem sam ostal do približno 12 ure, potem pa je koncentracija ponovno začela padati ter se kmalu ustalila na najnižji vrednosti.

Tipičen potek koncentracije CO2 v bivalnem prostoru
Podoben graf prejšnjemu, le za drug dan.

Če si pogledamo še zgornji graf, lahko opazimo, da se pri odsotnosti koncentracija ustali na nekoliko nižji vrednosti. Edini možni razlog za to je višja koncentracija v zunanjem zraku, kar pa je mogoče posledica nekoliko višjih temperatur in manjših potreb po ogrevanju domov s fosilnimi gorivi.

 

 

Primer poteka koncentracije v blokovskem stanovanju

Še primer poteka koncentracije CO2 pri prijatelju, ki živi v blokovskem stanovanju. Spodaj je prikazan potek koncentracije v spalnici.

Potek koncentracije CO2 v spalnici blokovskega stanovanja
Potek koncentracije CO2 v spalnici v blokovskem stanovanju. Vrata spalnice so čez noč ostala odprta, da kvaliteta zraka v sobi ni preveč padla.

Iz zgornjega grafa se vidi, da je koncentracija CO2 tudi v nočnem času ostala na precej nizki ravni, in je popolnoma primerljiva s koncentracijami, ki se pojavljajo v pasivnih hišah, kjer imamo na voljo kontrolirano prezračevanje. Pri tem so bila vsa okna zatesnjena.

Tako nizke koncentracije so omogočala odprta vrata spalnice, zaradi česar se je zrak v spalnici čez noč lahko izmenjeval s tistim v stanovanju. Bloki imajo velikokrat precej dobro urejeno naravno prezračevanje z zračniki. V tem primeru ima stanovanje dva zračnika v kopalnici, enega v WC prostoru ter enega v kuhinji. Ker vhodna vrata ne tesnijo, se lahko preko zračnikov posebej v zimskem času stanovanje dobro prezračuje. Problem predstavlja le to, da zračniki niso v vsaki sobi, zaradi česar je potrebno imeti vrata spalnic odprta, kar predstavlja slabše bivalne pogoje v primerjavi s tistim, ki ga nudi kontrolirano prezračevanje.

Na grafu se tudi vidi nagel padec koncentracije po šesti uri zjutraj, česar vzrok je verjetno krajše jutranje prezračevanje z odpiranjem oken. Nekaj po sedmi uri so prebivalci zapustili stanovanje in koncentracija je začela ponovno padati.

 

 

Return to previous page