Pasivna hiša

Gradnja pasivnih hiš je lahko najenostavnejša in cenovno najbolj ugodna. Stran ponuja poglobljeno analizo energijsko varčne gradnje ter znanje, ki ga potrebujete za uspešno načrtovanje in nadzor.

Napreden izračun skupne toplotne prehodnosti stene - U

Izračun skupne toplotne prehodnosti stene, ki je sestavljen iz do 6 plasti, pri čemer je vsaka plast sestavljena z do dveh različnih materialov.

Načrt hiše

Tloris zgornjega in spodnjega nadstropja ter stranska risa,

Prezračevanje z rekuperacijo - res tako varčno?

Koliko zares prihranimo s kontroliranim prezračevanjem z rekuperacijo? Primerjava stroškov izgub, pri zračenju z odpiranjem oken ter kontroliranim prezračevanjem z rekuperacijo.

Sistemi gradnje pasivne hiše

Opis prednosti in slabosti posameznih sistemov gradnje pri gradnji pasivne hiše.

Tesnjenje hiše in kje je potrebno biti pozoren

Mesta, kjer je potrebno biti posebej pozoren pri zagotavljanju zrakotesnosti pasivne hiše.

Gradnja

Vse, kar morate vedeti pred gradnjo pasivne hiše, da bo ta cenovno učinkovita, varčna in udobna.

Osnove

Osnove, ki jih morate vedeti pred gradnjo pasivne hiše.

Osnove

Osnove ogrevanja pasivne hiše.

Osnove

Osnove, ki jih morate vedeti pri izvedbi in načrtovanju pasivnih hiš.

Merjenje onesnaženosti zraka

Naša hiša

Osnovne karakteristike naše hiše, kot so npr. način izgradnje, ogrevanje ter delovanje v zadnjih letih

Notranji dobitki

Notranji dobitki pri pasivni hiši

Onesnaženost zraka - CO2

Meritve onesnaženosti zraka z merjenjem plina CO2 v različnih prostorih v hiši. Koncentracija CO2 je tesno povezana s številom prebivalcev v sobi ter količino izmenjanega zraka.

Optimizacija debeline izolacije - stroškovno

Orodje za izračun cenovno optimalne debeline izolacije glede na ceno celotne investicije v podanem življenskem obdobju.

Praksa

Praktični napotki in primeri izvedbe določenih del

Ogrevanje

Ogrevanje ter hlajenje pasivnih hiš ter vse, kar morate vedeti, da boste lahko izbrali udoben, varčen in cenovno učinkovit sistem.

Praksa

Praktični napotki pri načrtovanju ogrevanja pasivne hiše

Praksa

Praktični napotki za načrtovanje in izvedbo prezračevanja.

Načrtovanje prezračevalnega sistema

Dimenzioniranje ustreznih pretokov, načrtovanje poteka prezračevalnih cevi ter najboljše prakse.

Zrak v naši hiši

Izolacija pasivne hiše

Možnosti in primerna debelina izolacije za pasivne hiše

Vgradnja prezračevalnih cevi v betonsko ploščo

Vgradnja prezračevalnih cevi v betonsko ploščo

Prekinitev toplotnega mostu s tlemi - alternativni, boljši način

Prikaz načina prekinitve toplotnega mostu s tlemi, ki se pri uporabi opažnih zidakov obnaša celo bolje kot klasični načini.

Toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje pasivne hiše

Načrtovanje sistema ogrevanja in hlajenja naše zelo varčne pasivne hiše s toplotno črpalko.

Optimalna debelina izolacije - ekološki vidik

Optimalna debelina izolacije, če želimo doseči skupno najmanjšo porabo energije, torej skupaj za proizvodnjo ter nadomeščanje toplotnih izgub, v določeni življenjski dobi hiše.

Izkušnje

Lastne izkušnje z bivanjem v pasivni hiši

Prezračevanje

Prezračevanje pasivnih hiš ter vse, kar je dobro vedeti o tem pred gradnjo.

Izkušnje

Lastne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi ogrevanja naše hiše.

Izkušnje

Lastne izkušnje s prezračevanjem.

Okna

Izračun stroškov zaradi toplotnih izgub

Orodje za pomoč pri izračunu optimalne debeline izolacije, glede na vstavljene parametre, kot so sestava konstrukcije, cena energenta, cena investicije, izkoristek ogrevalne naprave, itd.

RAL montaža oken

Prikaz RAL montaže oken, pri čemer je vidnih predvsem kup napak, ki so jih naredili monterji. Če je RAL montaža narejena slabo, nima nobenega smisla.

Optimalna debelina izolacije

Izračun optimalne debeline izolacije ter prikaz gibanja skupnih stroškov v odvisnosti od debeline izolacije.

Prezračevalna reža v vratih

Kako poceni, nevidno in enostavno omogočiti prehod zraka med sobami, ki so ločene z vrati, pri tem pa zagotoviti še dobro zvočno dušenje.

O prezračevanju in zakaj ga je v pasivni hiši potrebno imeti

Pomen kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo pri sodobnih nizko-energijskih hišah.

Zanimivo

Zanimive in bolj napredne teme iz gradnje pasivnih hiš

Zanimivosti

Zanimive teme v zvezi s prezračevanjem

Vhodna vrata

Zrakotesnost in vetrna tesnost

Zrakotesnost spada med najpomembnejše elemente pasivne gradnje, vendar pa ne gre zanemarjati tudi večinoma pozabljene vetrne tesnosti.

Izračun toplotne prehodnosti - U

Računanje izolativnosti stene oz. poljubnega materiala ali kombinacije do treh razlizčnih materialov.

Svetloba ter sončni dobitki

Doživljanje svetlobe ter sončnih žarkov med bivanjem od zime do poletja. Ali res želimo toliko steklenih površin ter ali naj bodo vse obrnjene na jug.

Pasivna hiša brez izolacije in dobitkov

Kakšno debelino izolacije potrebujemo, da dobimo pasivno hišo. Glede na nerodno definicijo je pravzaprav sploh ne potrebujemo. Za namen prikaza pomanjkljivosti trenutne definicije pasivne hiše iz stališča varčnosti je prikazan absurdni primer.

Izolacija strehe

Opis gradnje podkonstrukcije, ki omogoča velike debeline izolacije strehe ter dobro tesnjenje.

Izguba energije pri prezračevanju

Postavitev in načrtovanje

Opis vplivov postavitve in elementi načrtovanja pasivne hiše

Poraba za ogrevanje naše hiše

Izkušnje z ogrevanjem pasivne hiše s pomočjo cenenega električnega radiatorja.

Test zrakotesnosti - Blower door test

Kako preverjamo zrakotesnost hiše s testom zrakotesnosti oz. Blower Door testom.

Vlaga pri prezračevanju

Izračun količine vlage oz. vode, ki se prenese v oz. iz hiše pri prezračevanju

Ostali vplivi

Podrobnejša obravnava nekaterih manj znanih vidikov, ki vplivajo na delovanje ter končno varčnost hiše. Z izračuni smo potrdili, da določene ustaljene prakse pri gradnji pasivnih hiš predstavljajo nezanemarljiv delež izgub.

Pomen faznega zamika pri veliki debelini izolacije

Razlaga, zakaj podatek o faznem zamiku izolacije pri velikih debelinah izolacije nima pomena.

Izračuni

Orodja za izračun raznih parametrov, povezanih z načrtovanjem pasivne hiše, kot so toplotna prehodnost U, izračun tekočih stroškov za energijo, itd.

Potrebna energija za segrevanje sanitarne vode

Izračun energije, potrebne za segrevanje sanitarne vode.

Načini ogrevanja pasivnih hiš

Možnosti ogrevanja pasivnih hiš ter njihove prednosti in slabosti

Gradnja zidov z ICF sistemom

Gradnja pasivne hiše po sistemu ICF

Temperaturni primanjkljaj

Podrobna razlaga letnega temperaturnega primanjkljaja ter vpliva varčnosti hiše na temperaturni primanjkljaj v kurilni sezoni. Podane so tudi povezave na spletna mesta, kjer si lahko ogledate izmerjene temperaturne primanjkljaje.

faq

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, ki se nanašajo na energetsko varčno pasivno gradnjo.

Toplozračno ali talno ogrevanje?

Primerjava prednosti in slabosti med toplozračnim in talnim ogrevanjem pasivne hiše. Predstavljen je tako ekonomski vidik iz stališča začetne investicije in tekočih stroškov kot tudi vidik udobja, ki ga oba načina ogrevanja prinašata.

Kontakt

Kontakt ter merilna naprava za merjenje učinkovitosti prezračevanja oz. meritve CO2,

Akumulacija energije - masivnost hiše

Razlaga vpliva akumulacije na delovanje pasivne hiše.

Piškotki

Opis piškotkov, ki jih uporabljamo na strani.

Fazni zamik

Računanje faznega zamika konstrukcije.

Akumulacija materialov

Izračun energije, ki jo lahko določen material zadrži oz. njegove akumulacije.

sitemap

kazalo

Iskalnik

Iskanje po straneh www.ugodnagradnja.com

Pogoji Uporabe

Pogoji uporabe spletne strani www.ugodnagradnja.com